Vår Värdegrund

Om VTV

Välkommen till Värmdö

VtB-projektet

Sedan 2022-01-01 har Värmdö bibliotek ett metodutvecklingsprojekt i samarbete med Välkommen till Värmdö som har döpts till ”Välkommen till biblioteket”. Projektledare Rita Crossler är för uppdraget anställd av VtV och projektkoordinator Anna Ribbing av biblioteket.

Välkommen-till-biblioteket

Projektet är finansierat av Länsstyrelsen Stockholm.

I vårt kalendarium ska det varje vecka stå med:

Kalendarium

2022

Verksamhetsplan

Utvecklingen inom Välkommen till Värmdö (VtV) är beroende av hur många nyanlända som kommer till vår kommun samt i vilken omfattning vi kan hålla kontakt med de som kommit hit under de gångna åren.

Har du inga saker går det bra att swisha ett bidrag till verksamheten. Tack för ditt stöd!