· Om VTV ·

vår berättelse

I december 2016 gjorde Värmdö kommun ett upprop via en mindre Facebookgrupp som deras flyktinghandläggare hade skapat. Kommunen skulle i enlighet med den nya Bosättningslagen börja ta emot flyktingar anvisade från Migrationsverket och nyckeltalet var väsentligt mycket högre än det antal flyktingar kommunen tagit emot tidigare.  Kommunen hade fått kläder till skänks och sökte nu personer ur civilsamhället för att sortera och hantera dessa kläder. Två personer svarade på uppropet, varav Ebba Hagander Mir var den ena. Ganska snabbt insåg Ebba att flyktingarna skulle anlända till tomma bostäder varför hon sökte vidare efter andra personer ur civilsamhället som skulle kunna tänka sig att samla in skänkta möbler och husgeråd för att möblera upp med detta. I januari 2017 skapades Facebookgruppen ”Välkommen till Värmdö” (VtV) och redan under sommaren 2017 fick den nya organisationen sitt första IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Värmdö kommun där man skulle ersättas för att möblera genom återbruk. VtV kunde därmed anskaffa en lagerlokal samt en bil för frakt av dessa möbler. VtV har sedan vuxit både i antal medlemmar på Facebooksidan samt verksamhet och volontärer. Under åren har vi haft språkcafé och läxläsning i olika lokaler samt med olika individer. Vi har haft julfester och eid-fester, haft odlingsdagar vid flyktingbostäderna, hållit föreläsningar om demokrati, jämlikhet och barns rättigheter samt bjudit in lokalpolitiker för att prata om svensk parlamentarism inför valet. Vi har under flera år samlat in cyklar och haft cykelkök där man fått hjälp att finna en cykel eller laga den man redan har. Vi har bistått med att söka arbete, söka bostad, finna en förening för sitt intresse, plockat svamp tillsammans, lärt nyanlända både cykla och simma, besökt museum, haft löpargrupper, fotbollslag och ledsagat till olika myndighetsbesök och vårdinrättningar. Under åren har vi samarbetat med Röda korset, Inlöparna, Frivilliga familjehem på Värmdö, Rotary, Rädda barnen, Diversity group, Biblioteket m fl. Det har kort sagt varit mycket aktivitet året om!

 

Vår värdegrund bygger på de mänskliga rättigheterna och att alla människor har samma värde PÅ RIKTIGT! Vi tänker att alla vill bidra och att alla ska bidra. Det stöd vi ger ska på sikt leda till självständighet och inte verka passiviserande. Det finns inget VI och DOM utan vi är en grupp individer som delar att vi bor på samma plats. Vi tror på kraften i att bygga nätverk och att skapa en känsla av samhörighet.