· VERKSAMHETSPLAN 2022 ·

Utvecklingen inom Välkommen till Värmdö (VtV) är beroende av hur många nyanlända som kommer till vår kommun samt i vilken omfattning vi kan hålla kontakt med de som kommit hit under de gångna åren. Men utvecklingen beror även på hur mycket Värmdöborna vill bidra med sitt engagemang samt hur föreningens ekonomi ser ut, och såklart när det händer oförutsägbara saker som en pandemi, familjer som snabbt ska evakueras ur Kabul eller plötsliga invasioner av länder nära Sverige.  

Hur aktiva medlemmar är gör det till en prioritering för styrelsen, och kärnan av volontärer, att förvalta och bidra med god organisation.  Konkret verksamhet som kan engagera medlemmar kan även bidra till att öka medlemsantalet. Många värmdöbor ökar sitt engagemang mångfaldigt då det händer otäcka saker i vår omvärld. Därför är det också svårare att göra en hållbar plan, men desto roligare att vi har sådan flexibilitet att vi snabbt kan ställa om när aktuella händelser i omvärlden så kräver.

Delar av denna verksamhetsplan kan komma att ändras då vi vet mer om vad som händer när en större mängd människor från Ukraina kommer hit.

· Mål 2022 ·

 • Leverera i enlighet med ingångna avtal (IOP med Värmdö Kommun)
 • Att fortsätta med språkcafé och läxläsning veckovis samt bokbuss från biblioteket en gång per månad.
 • Att fortsätta med cykelkök under den varmare årstiden.
 • Genom projektsamarbetet ”Välkommen till biblioteket” kommer aktiviteter göras för nyanlända tillsammans med Friluftsfrämjandet, Svenska med baby samt kulturskolan. Utöver det ska VtV själva anordna en större aktivitet inom ramen för projektet.
 • Söka ytterligare samarbeten, tex med Rotary som redan uttryckt intresse för detta.
 • Öka antalet volontärer för att kunna bredda verksamheten. Idéer som finns är språkcaféer på fler dagar och på fler ställen än i Lokalen, övningskörningsprojekt, it-café och mycket mer.
 • Finna nya vägar till intäkter för att kunna finansiera löner för anställd personal. Marknadsföra dessa.
 • Fortsätta agera för att hjälpa medmänniskor i nödens stund, oavsett om behovet gått att förutse eller ej, med fungerande struktur, hållbarhet och utan att tappa fokus på vad som är kärnan i VtV.
Kommunikation 

Vårt nätverk syftar till att öka integrationen i Värmdö kommun. Vi ska genom praktiskt arbete och olika berättelser stödja möjligheter till social gemenskap och medverkan i olika sammanhang som studier, arbete, fritidsaktiviteter mm 

Mål
 • Vårda Facebook-gruppen samt utveckla hemsidan.  
 • Kampanjmaterial genom sociala medier – text, foto och film
Öka social gemenskap och integration för kvinnor

Erfarenheten av gångna åren visar att det oftast är männen som engagerar sig i olika aktiviteter, både ensamkommande och familjefäder. Vi ser ett särskilt behov av att på lämpligt sätt bidra till att nyanlända kvinnor får möjlighet till gemenskap och tillgång till det svenska samhället. 

Mål
 • Stödja samverkan mellan kvinnor genom utbildningar inom och utom VtV
 • Söka nya former för att kunna utbilda externt
 • Söka nya volontära krafter med inriktning mot just kvinnorna

 

Ekonomi

Ekonomin inom VtV är avgörande eftersom den är avgörande för hur många aktiviteter, utbildningar och annat arbete vi kan bedriva. Idag har vi ekonomisk ersättning från Värmdö kommun genom vårt IOP-avtal, intäkter från medlemsbidrag, medlemsavgifter samt genom ersättning för extratjänster via Arbetsförmedlingen. 

Vi har sökt stöd från olika stiftelser med flera, men detta måste fortgå då verksamheten under 2022 kommer förlora delar av ersättningen från arbetsförmedlingen.

Mål 
 • Söka externa bidrag för verksamheten samt för olika projektarbeten som ex utbildningar eller studiecirklar
 • Hitta ideella lösningar för ökad buffert
 • Hitta ekonomiskt gynnsamma samarbeten
 • Finna tjänster som kan säljas till privatpersoner och utföras av våra anställda vid sidan om övrig verksamhet med syfte att få intäkter till löner mm.