VtV + MSS = Sant

Ja, även vi har ett projekt tillsammans som är finansierat genom medel för tidiga insatser för asylsökande, sk TIA-medel, från Länsstyrelsen Stockholm. Vi kallar projektet ”Välkommen till Mötesplats Värmdö (VtMV)”. Genom våra två organisationer kan vi geografiskt försöka nå hela Värmdö och de asylsökande, oftast genom massflyktsdirektivet från Ukraina, med våra aktiviteter. TIA-medel syftar till att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering. Inom ramen för den här insatsen kommer vi samarbeta kring språkcaféer, matkulturträffar, simskola, samhällsvägledning och driva ett ökat samarbete med andra föreningar i kommunen. 

För VtV arbetar Rita Crossler 25% i projektet och Johnny Feuk 25% för MSS. Dessa nås bäst via e-post: ritacrossler.vtv@gmail.com samt johnnyfeuk@telia.com 

 

Mötesplats Stavsnäs hemsida: Mötesplats Stavsnäs | Ett lokalt nav för en gemensam framtid (motesplatsstavsnas.se)