· Välkommen till bibliotek ·

VTB

Sedan 2022-01-01 har Värmdö bibliotek ett metodutvecklingsprojekt i samarbete med Välkommen till Värmdö som har döpts till ”Välkommen till biblioteket”. Projektledare Rita Crossler är för uppdraget anställd av VtV och projektkoordinator Anna Ribbing av biblioteket. Projektet kommer pågå t.o.m. 2023-05-30 och bedrivs på halvtid.

Syftet med detta metodutvecklingsprojekt är att få fler nyanlända och personer med annat modersmål än svenska att komma till Värmdös bibliotek och upptäcka att det är en plats för dem. Under projektets gång ska de undersöka metoder för att nå dit. Under projektet kommer de samarbeta genom aktiviteter med andra aktörer i kommunen som möter målgruppen, t.ex ”Svenska med baby Värmdö”, ”Friluftsfrämjandet” och ”Kulturskolan”. Inom projektet genomförs intervjuer med många nyanlända för att bättre förstå vad biblioteket ska kunna vara för dem. Man undersöker även hur bibliotek i mer invandrartäta området arbetar med frågan samt testar egna idéer för att skapa ett utbyte mellan biblioteket och de som nyligen anlänt till kommunen. 

Önskar ni komma i kontakt med projektet så nås de lättast via e-post:

ritacrossler.vtv@gmail.com

anna.ribbing@varmdo.com